Kupovina preko interneta

Dragi prijatelji , sve više smo svedoci rasta kupovine, tj prodaje raznih proizvoda preko interneta. Stim u vezi počeli su se javljati problemi , jer Vi kao kupac nemate fizički dodir sa prozvodom, tj ne možete ga videti “uživo”, a drugi problem je što ne znate šta ćete dobiti kada otvorite pošiljku.

Zakonodavac je regulisao ovu oblast po Zakonu o zaštiti potrošača, kao i Pravilnikom o robi kupljenoj preko interneta gde Vam daje određena prava kao kupcu da se zaštitite od problema. Problemi mogu biti od toga da ne dobijete ono što ste naručili, da dobijete neispravan proizvod pa čak do toga da dobijete fiktivan paket koji ne sadrži proivod uopšte.

Jedna od najperfidnijih prevara je da Vas prodavci teraju da čekate više od 14 dana na odgovor na reklamaciju kao i da Vas uslovljavaju da “popunjavate” neke njihove formulare na “ispravan način” inače Vam reklamacija neće biti uvažena. Zašto? Zato što po zakonu o internet trgovini Vi imate pravo da vratite proizvod u roku od 14 dana bez ikakvog objašnjenja! Da, bez ikakvog objašnjenja, ako niste zadovoljni, ako ne odgovara slici na internetu, ako je neispravan, ako nema deklarisane karakteristike… jednostavno ako vam se ne sviđa.

Rok od 14 dana počinje da teče sutradan od dana dospeća robe u državinu kupca.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača Vaša prava su sledeća:

Molimo da pažljivo pročitate gornje tumačenje i ako postupite po njemu prodavac je dužan da Vam vtrati novac a Vi ste dužni da na nedvosmislen način najavite povraćaj robe i popunite obrazac za povraćaj koji možete neći u prilogu linka.

Obratite pažnju da ste Vi dužni da snostite troškove povraćaja robe.

Ne nasedajte na objašnjenja kako ste Vi dužni da popunjavate neke njihove obrasce, da sledite pravila i sl, kao i da će “oni odlučiti da li usvajaju Vašu reklamaciju” …jer imate 14 dana da sami rešite problem. Toi jeste razlog zašto prodavci pokušavaju obmanama da Vas nateraju da prekoračite taj rok jer posle toga ste “žrtva” njihove dobre volje.

Preduzmite sami akciju pre nego istekne 14 dana a oni neka “popunjavaju svoje formulare”, neka čekaju 45 dana za reklamaciju i slično.

Link:

http://www.paragraf.rs/obrasci/Izjava_o_odustanku_od_ugovora_na_daljinu_ili_ugovora_koji_se_zakljucuje_izvan_poslovnih_prostorija_ID_3767.pdf