VESTI-VAŽNO – Ubuduće bez štampanja računovodstvenih isprava

Vlada Republike Srbije donela je danas odluku da se računovodstvene isprave ubuduće ne moraju  štampati niti overavati potpisom i pečatom. Pravna lica i preduzetnici mogu izdavati račune u papirnom ili elektronskom obliku a ključni detalj je da se dokumenta ne moraju štampati i slati poštom. Faktura nastala u papirnom obliku ne mora da sadrži potpis i pečat a elektronski generisani dokumenti ne moraju da sadrže elektronski potpis. Pozdravljamo odluku a više informacija na našoj facebook stranici.