PolitBiro - Agencija za računovodstvene, konsultantske i pravne uslug
iskusni, stručni i sretifikovani

Naš tim Vama na raspolaganju

image

Visokokvalitetne usluge sa stručnim timom

Agencija "POLITBIRO" pruža visokokvalitetne usluge uz pomoć iskusnih i sertifikovanih računovođa, spremnih da zadovolje sve vaše potrebe u oblastima računovodstva, konsultacija i pravnih usluga.

image

Partnerstva za uspešno poslovanje

Naša posvećenost vašem uspehu odražava se kroz partnerstva sa sertifikovanim firmama, pružajući vam pravne usluge, usluge bezbednosti, zaštite na radu i protivpožarne zaštite.

image

Revizori i studije transfernih cena

Naši ovlašćeni revizori i stručni saradnici omogućavaju izradu sveobuhvatnih studija o transfernim cenama, doprinoseći vašem finansijskom uspehu.

image

Vaš posao u centru inovativnog pristupa

Naš inovativni pristup poslovanju postavlja vas u centar, uz "vašeg računovođu" u timu koji pažljivo vodi svaki aspekt vaše kompanije.

image

Neprestano usavršavanje i stručnost

Neprestano usavršavanje i bogato iskustvo u domaćim i multinacionalnim kompanijama osiguravaju izvanredne usluge koje zadovoljavaju vaše potrebe.

image

Napredna tehnologija za bezbednost i efikasnost

Koristeći najnapredniju tehniku i tehnologiju, obezbeđujemo pristup vašim podacima uz visok nivo bezbednosti, brzu komunikaciju i stručna tumačenja zakona.

image

ERP sistem za pouzdanost i tačnost

Naša primena jednog od najboljih i najstabilnijih ERP sistema garantuje brzinu, tačnost i pouzdanost u svim aspektima našeg rada.

image

Profesionalci za vaše poslovne izazove

Za vaše poslovne zahteve, prepustite se profesionalcima. Agencija "POLITBIRO" je vaš ključ ka vrhunskim uslugama i poslovnom uspehu.

Spektrum usluga koje naša agencija nudi može se podijeliti u sledeće grupe

NAŠE USLUGE

Raznolikost i opseg naših pruženih usluga tkanje su po meri zahteva naših cenjenih klijenata. Imate mogućnost da nas angažujete kako bismo vam u potpunosti omogućili sve neophodne usluge ili da se fokusiramo na specifična područja koja vam trebaju, prilagođavajući se vašim jedinstvenim preferencama.

Računovodstvene usluge
 • Obezbeđivanje sveobuhvatnog finansijskog i trgovinskog računovodstva.
 • Vođenje evidencije o osnovnim sredstvima i izračunavanje amortizacije.
 • Precizne kalkulacije za uvoz i izvoz, uz analizu povezanih nabavnih troškova.
 • Knjiženje i dubinska analiza svih troškova uz upravljanje troškovima.
 • Tretiranje blagajničkih transakcija, izvoda i bankovnih operacija.
 • Knjiženje troškova po specifičnim lokacijama i prema komercijalnim timovima.
 • Zaduživanje maloprodaje i veleprodaje.
 • Profesionalno rukovođenje obračunom PDV-a i pratećih knjiga.
 • Detaljan obračun plata i ostalih isplata zaposlenih i trećih strana.
 • Tackanje poreza na imovinu, poreza na dohodak iz inostranstva, poreza na dobit i poreza na prenos apsolutnih prava.
 • Studiozna analiza poslovanja, budžetiranje te efikasno upravljanje tokovima gotovine.
 • Izrada sveobuhvatnih poreskih izveštaja i svih neophodnih formulara.
 • Podrška kod izbora i implementacije softvera za vođenje poslovanja.
 • Efikasne obuke zaposlenih i savetovanje u vezi s optimalnim korišćenjem softvera.
 • Pravovremeno osiguravanje informacija o zakonima, propisima i drugim aktima relevantnim za poslovanje.
 • Izrada ugovora o radu, donošenje odluka vezanih za radne odnose te popunjavanje prijava i odjava radnika i ostalih odgovarajućih obrazaca.
 • Kreiranje ugovora za privremene i povremene poslove, autorske ugovore, ugovore o delu, kupoprodajne ugovore, ugovore o zakupu i drugo.
 • Izrada odluka vezanih za inventuru, usvajanje popisa i formiranje popisnih komisija.
 • Potpuna dokumentacija usaglašena s pravom: pravilnici o računovodstvu, pravilnik o zaštiti uzbunjivača i zaštiti od mobinga, pravilnik o radu i radnoj disciplini, pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, odluke o zabrani pušenja, zaštiti na radu, sprečavanju mobinga, godišnjim odmorima, pozajmicama i drugo.
 • Kreiranje ugovora s klijentima, bankarskim garancijama i menicama.
  Izrada svih neophodnih dokumenata za osnivanje društava s ograničenom odgovornošću i preduzetnika.
 • Izdavanje opomena, slanje obaveštenja i zastupanje pred sudom.
 • Priprema zapisnika i odluka sa skupština članova društava s ograničenom odgovornošću ili skupština akcionara.

Pravne usluge

Finansijsko-poreski konsalting

 • Implementacija Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) uz odabir adekvatne računovodstvene politike.
 • Stalno praćenje primene zakonskih propisa te blagovremeno obaveštavanje klijenata o svim relevantnim promenama koje utiču na njihovo poslovanje.
 • Detaljna kontrola i analiza finansijskih izveštaja uz pružanje konkretnih ocena.
  Konsultacije vezane za ključne poslovne i finansijske odluke.
 • Interna revizija i detaljna analiza stanja.
  Praćenje svih finansijsko-poreskih obaveza i pružanje vremenskih obaveštenja klijentima.
 • Pružanje korisnih saveta za svakodnevne poslovne aktivnosti.
 • Upućivanje svih relevantnih poreskih i finansijskih izveštaja finansijskim institucijama.
 • Efikasna organizacija prijava i odjava radnika, uz obezbeđivanje usluge odlaska u nadležne državne institucije kad god je to potrebno.
 • Precizno podnošenje svih potrebnih obrazaca i izveštaja vezanih za plate zaposlenih i primanja trećih strana.
 • Redovno dostavljanje dokumentacije i obrazaca u slučajevima osnivanja, statutarnih promena te promena podataka kao što su adresa, ime i sedište preduzeća.
 • Pouzdano preuzimanje dokumenata, slanje pošiljki i ostale terenske usluge.

Administrativni zadaci

Dodatne usluge

 • Administrativna i pravna podrška u poslovnim aktivnostima.
 • Saveti i implementacija mera zaštite na radu uz eksternu saradnju.